Khu cong nghiep

Khu công nghiệp Tân Phú Trung

Bản đồ tổng thể phân lô Khu Công Nghiệp