Khu cong nghiep

Khu công nghiệp Tân Phú Trung

Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu

Danh mục văn bản

Ghi chú

10/2012/QH13

Bộ Luật Lao Động


05/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động


103/2014/NĐ-CP

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động


53/2014/QH13

Luật công chứng


16/2012/QH13

Luật quảng cáo


181/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo


10/2013/TT-BVHTTDL

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP


48/2010/QH12

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp


53/2011/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp


153/2011/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp


71/2014/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế


12/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế


32/2013/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiêp


218/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN


78/2014/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN


200/2014/TT-BTC

Hướng dẫn chế độ kế toán (Phần 1)


Hướng dẫn chế độ kế toán (Phần 2)


Hướng dẫn chế độ kế toán (Phần 3)


45/2013/QH13

Luật đất đai


43/2014/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai


45/2014/NĐ-CP

Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất


23/2014/TT-BTNMT

Thông tư ngày 19/5/2014 Quy định về GCNQSDĐ, QSHNƠ, và tài sản khác gắn liền với đất


55/2014/QH13

Luật bảo vệ môi trường


19/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường


18/2015/NĐ-CP

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường


50/2014/QH13

Luật xây dựng


40/2013/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy


79/2014/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PC và CC


66/2014/TT-BCA

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PC và CC


21/2008/QH12

Luật công nghệ cao


47/2014/QH13

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người NN tại VN


46/2014/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT


105/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế


38/2013/QH13

Luật việc làm


52/2013/NĐ-CP

Nghị định về thương mại điện tử


23/2015/NĐ-CP

Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch


19/2014/TT-NHNN

Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp NN vào Việt Nam


45/2011/NĐ-CP

Nghị Định về lệ phí trước ba


124/2011/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ


34/2013/TT-BTC

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 124/2011/TT-TBC ngày 31/08/2011 của bộ tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ


67/2014/QH13

Luật đầu tư

Hiệu lực 1/7/2015

68/2014/QH13

Luật Doanh nghiệp

Hiệu lực 1/7/2015

66/2014/QH13

Luật Kinh doanh BĐS

Hiệu lực 1/7/2015

70/2014/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Hiệu lực 1/1/2016

 

Vì sao chọn Tân Phú Trung

ban do khu cong nghiepKhu Công nghiệp Nằm phía Tây Bắc TP.HCM, mặt tiền Quốc lộ 22, thuộc xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi. Phía Bắc giáp Tỉnh Tây Ninh, Phía Đông giáp Tỉnh Bình Dương....
chi tiết