Khu cong nghiep

西貢鉗議股份公司

Kem Nghia

 

CÔNG TY INTERNATIONAL FOOD MASTER

infoma

 

CÔNG TY CP IN KHUYẾN HỌC PHÍA NAM

inkhuyenhoc00

 

CÔNG TY TNHH CÁCH ÂM - CÁCH NHIỆT PHƯƠNG NAM

cachamcachnhietphuongnam00

 

CÔNG TY TNHH SX TM BAO BÌ NGỌC TRIÊM

ngoctriem

 

CÔNG TY TNHH IN NA NU SÀI GÒN

nanu00

 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG HIẾU HƯNG

hieuhung00

 

NAKYCO股份公司

 
第1页 / 共6页

為何選擇新富中工業區

ban do khu cong nghiep位處胡志明市西北部古芝縣新富中社22號國道。北面與西寧省毗邻,東面與平陽省接界,西面與隆安省相連,南面與福門縣接壤,屬於胡志明市西北都市規劃區,總面積 6,000公頃。
阅读全文